Moralske skrupler –  Hvorfor straffer vi oss selv?

Det er en blek marsdag i 1867. Ytterst på moloen i landsbyen Lyme Regis står en vakker sortkledt kvinne og ser utover sjøen.Et elegant antrukket par får øye på henne. Hun vender seg mot dem, og hennes åpne blikk, fylt av tragedie, gjør et dypt inntrykk på den unge mannen. Det blir et skjebnesvangert møte. (Goodreads)

Skruppelløs, eller uten skrupler, vil si å være samvittighetsløs eller uten hensyn, tvil eller motforestillinger. Moral er de normene, verdiene og holdningene som avgjør hva som er rett og galt eller godt og dårlig. (SNL) Hvorfor ønsker vi en form for moral i samfunnet? Er det for å regulere atferden til massene? Eller er det rettet mot individer som er […]

Henrik Ibsen – en folkefiende?

"‘I have read or rather spelled out a review in the Fortnightly Review by Mr. James Joyce which is very benevolent and for which I should greatly like to thank the author if only I had sufficient knowledge of the language.’ (My own knowledge of your language is not, as you see, great but I trust you will be able to decipher my meaning) - I can hardly tell you how moved I was by your message. I am a young, a very young man, and perhaps the telling of such tricks of the nerves will make you smile. But I am sure if you go back along your own life to the time when you were an undergraduate at the University as I am, and if you think what it would have meant to you to have earned a word from one who held so high a place in your esteem as you hold in mine, you will understand my feeling." Kilde: Openculture.com

Jeg plukket ut et lite sitat fra James Joyce ovenfor, da han skrev og takket Ibsen for hans reaksjon på et essay Joyce hadde skrevet til en skoleavis da han enda var i tenårene. Det starter med Ibsens egne ord, hvor han takker James Joyce for gode ord (på engelsk, som var et språk Ibsen […]

Peter Handke – morens selvmord og målmannen

THE SUNDAY EDITION of the Kärtner Volkszeitung carried the following item under "Local News": "In the village of A. (G. township), a housewife, aged fifty-one, comitted suicide on Friday night by taking an overdose of sleeping pills."

Hvorfor tok moren til Handke selvmord? Det er selvsagt et sentralt spørsmål for alle som opplever noe lignende i sin egen familie. Handke skriver i denne boken, som på engelsk heter A Sorrow Beyond Dreams og Kravløs ulykke på norsk, om sin egen sorg og det å arbeide med å skrive selve boken som en […]

Strindberg – en gal eller genial mann?

"Året är 1896 och August Strindberg har just lagt pennan på hyllan, för att istället försöka framställa guld genom alkemiska experiment. Men ju fler experiment som misslyckas, desto mer övertygad blir han om att en osynlig hand styr hans liv, och steg för steg går han vilse i en labyrint av svart magi, hemliga tecken och paranoida vanföreställningar." Kilde: Kolik Forlag/Litteraturmagazinet.se

Ja, hvor går grensen mellom gal og genial? Mitt lille prosjekt er å lese og dels studere de menneskene jeg blir interessert i og fascinert av innen litteraturens verden. Den verden blir fort stor, fordi det er slik at fantasi, galskap, skaperkraft og kjennskap på kryss og tvers gjør at hvilken forfatter som helst jeg […]

Dostojevskij – Brødrene Karamasov

Å, Gud! Et helt øyeblikk av salighet! Er ikke det nok, selv for et helt menneskeliv?...

Denne mannen. Jeg har skrevet om ham tidligere, det kan leses her: «Dostojevskij – den idiotiske Messias». Der er det mer utfyllende informasjon om Russland, Dostojevskijs liv og betydning. Her vil jeg bare skrive om noen ferske inntrykk fra det som kan regnes som hovedverket hans: Brødrene Karamasov. Denne boken oppsummerer mange av de tankene […]

A Christmas Carol – Charles Dickens

«If I could work my will’, said Scrooge indignantly, ‘every idiot who goes about with ‘Merry Christmas’ on his lips, should be boiled with his own pudding, and buried with a stake of holly through his heart. He should!» Charles Dickens Jeg har i løpet av den søte juletid sett to filmatiseringer av Charles Dickens […]

Peter Handke – En forbryter?

Verden, den såkalte verden, vet alt om Jugoslavia, Serbia. Verden, den såkalte verden, vet alt om Slobodan Milosevic. Den såkalte verden vet sannheten. Derfor er den såkalte verden fraværende, ikke bare i dag, ikke bare her. Jeg vet at jeg ikke vet. Jeg vet ikke sannheten. Men jeg ser. Jeg lytter. Jeg føler. Jeg husker. […]

Mørkets hjerte, Joseph Konrad

Boken er skrevet i 1899. Den kom i tre deler i “Blackwoods magazine”, som kom ut i England fra 1817-1980. Da den kom ut, var det ingen suksess å spore. Langsomt har den blitt anerkjent som en av de virkelig store romaner i verdenslitteraturen.

“Literary critic Harold Bloom wrote that Heart of Darkness had been analysed more than any other work of literature that is studied in universities and colleges, …” Kilde: Wikipedia Forfatteren, som opprinnelig var polsk, er regnet som en av de viktigste skjønnlitterære forfattere i den engelskspråklige verden. Det er derfor med en ørliten dose ydmykhet […]

Gabriel Scott – Det gylne Evangelium og Kilden

Gabriel Scott var en norsk forfatter. Han utgav lyrikk, romaner, skuespill og barnebøker. Han huskes særlig for den naturlyriske romanen "Kilden", den humoristiske julefortellingen "Tante pose" og for den populære barneboken "Sølvfaks" som reiste ut i den vide verden. (SNL)

Jeg liker ikke å lese om meg selv. Det var sørgelig at Deres valg falt på meg. Dikteren skal mest mulig være privatmann, bøkene skal tale, jeg liker ikke å snakke om meg selv. Gabriel Scott til Arne Beisland, som ville skrive en hovedoppgave om Gabriel Scott, i 1945. Dette skal vi ha respekt for. […]