Tor Ulven – Forestilling II

"Kort før sin alt for tidlige død hadde Tor Ulven ferdigstilt denne boken med den merkverdige, men presise genrebetegnelsen mixtum compositum; en gjennomkomponert samling tekster av høyst ulik karakter. Her er prosatekster som spenner fra det nesten aforistiske til det nesten novellistiske, her er dikt kamuflert som opera-arier, og minimalistiske skuespill. Motivisk og komposisjonelt pendler tekstene mellom kunstartene billedkunst, teater, musikk og litteratur." Bokomtale Norli.no

(film: drømmescene)

Det var en blanding av en borg og en bygård vi skulle forsvare. Flokkvis sprang vi opp en mengde trapper og gjennom en mengde ganger, for til slutt, gjennom luker, karnapper og mansardvinduer å komme ut på det lett skrånende taket. Der ble vi etter hvert møtt av en skur med kasteskyts fra en bygning tvers over gaten, blant annet noe som så ut som jernbanesviller, samt andre mer eller mindre ubestemmelige gjenstander. Vi hev alt sammen tilbake mot angriperne så godt det lot seg gjøre. En fiende prøvde å kravle seg opp over kanten av taket. Jeg dyttet til ham med en lang kjepp så han falt ned og formodentlig ble slått ihjel mot gaten mange etasjer nedenfor. Jeg aner ikke hvordan kampen (eller slaget) egentlig endte. Men jeg husker, at da vi ruste oppover en steintrapp på vei mot taket, sto det et bur der, med en liten gul kanarifugl. Buret sto på vippen på trappetrinnet, og så ut som det kunne falle ned når som helst. En av forsvarerne som løp ved siden av meg, tok raskt tak i buret og flyttet det opp til en avsats, slik at det sto trygt. Så sprang han videre.

FRA: Stein og speil, samleutgave Gyldendal Norsk Forlag A/S 2013

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *