Miljø/klima – politikk?

Hvorfor har 3 måneder med Korona-viruset klart det som 33 år med klima- og miljøkrisen ikke har klart?

Brundtland-rapporten (Our common future) kom i 1987, og siden den gang har bærekraftig utvikling vært et begrep, med stadig stigende oppmerksomhet rundt CO2-utslipp gjennom Kyoto-avtalen, IPCC, Paris-avtalen og miljø-organisasjoner/partier. Likevel har utslippene økt hvert eneste år i 33 år, helt frem til 2020, hvor de for første gang i den industrielle tidsalder kan falle med 5% eller mer. Årsaken er Koronakrisen. Ikke Klimakrisen. En artikkel hos forskning.no sier:

Nå har Corinne Le Quéré fra University of East Anglia og en rekke kollegaer likevel klart å beregne utslippene de siste månedene. Beregningene er basert på flere ulike datakilder, som registrert bruk av strøm og data over folks bevegelser, samt oversikt over koronatiltak i ulike land.

[…] Det er per i dag heller ikke mulig å si sikkert hvor mye koronatiltakene vil påvirke CO2-utslippene for hele 2020.

Men ifølge beregningene til Le Quéré og co, vil det årlige utslippet trolig være mellom fire og sju prosent lavere enn utslippet i 2019, avhengig av hvor strenge og langvarige tiltakene blir.

Forskning.no 20.mai 2020

33 år er svunnet hen, og det har i alle disse årene vært snakk om en krise.

Hva har vi oppnådd? Å prate er en ting, å handle er noe ganske annet.

Jeg vil legge noen innlegg under denne siden, som vil gå på miljø og klima – og hva som kan gjøres politisk. Hvilken politikk som egner seg best for å løse kommende utfordringer vil også bli et tema.