George Orwell – den politiske forfatteren

"1984" ble publisert i 1949. George Orwell døde av sykdom i 1950. Hva mer kunne han skrevet? Dette er boken om skrekksamfunnet, enda aktuell. "Animal Farm", som karikerer et kommunistisk samfunn på en bondegård, er nesten like berømt. Fra den husker vi Napoleon og Snowball; to griser som kjempet om makten. Gradvis vil det komme omtaler av de forskjellige bøkene til Orwell. Samt mer om livet hans, og hvilken betydning forfatterskapet har i dagens samfunn.
Bokomtale kommer snart. Her to sitater fra slutten av boken:

«The spasm passed. He put the white knight back in its place, but for the moment he could not settle down to serious study of the chess problem. His thoughts wandered again. Almost unconsciously he traced with his finger in the dust on the table:

2+2=5

‘They can’t get inside you,’ she had said. But they could get inside you. ‘What happens to you here is forever,’ O’Brien had said. That was a true word. There were things, your own acts, from which you could not recover. Something was killed in your breast: burnt out, cauterised out.»

Siste setninger i boken:

«He gazed up at the enormous face. Forty years it had taken him to learn what kind of smile was hidden beneath the dark moustache. O cruel, needless misunderstanding! O stubborn, self-willed exile from the loving breast! Two gin-scented tears trickled down the side of his nose. But it was all right, everything was all right, the struggle was finished. He had won the victory over himself.

He loved Big Brother.»

Litt om George Orwell:

George Orwell var en britisk forfatter som er mest kjent for sine samfunnskritiske romaner. Hans to mest berømte bøker er den komisk-satiriske dyreallegorien Animal Farm (1945) og den uhyggelige fremtidsromanen 1984 (1949).

Kilde: SNL, George Orwell

For meg personlig er George Orwell, opprinnelig Eric Arthur Blair, en av de største forfattere gjennom tidene. Det er selvsagt subjektivt, men samtidig har bøkene hans hatt stor innflytelse over hele verden. Ofte som en ren motvekt mot kommunismen, men heldigvis ser mange at det er totalitære regimer han i hovedsak er imot. Selv om det er lett å finne likheter særlig med Stalin og Trotskij, så er det ment mer som et bilde på diktatorer. Åpenbart kan han kalles en politisk forfatter, det var sterke meninger som gjorde at han ga opp alt annet for å skrive da han var 24 år. I 1933 kom den første boken: Down and out in Paris and London (På bunnen og blakk), det var også da han begynte å kalle seg George Orwell. Denne boken har jeg lest med stor innlevelse i min ungdom. Det meste leser jeg om igjen nå, og vil komme med anmeldelser, tanker, refleksjoner over de fleste bøkene til George Orwell. Alt til sin tid.

Hovedboken er naturlig nok Nineteen Eighty Four (1984). Den har preget vår vestlige verden både tankemessig og språklig, selv om det er vanskelig å skille mellom de to områdene. Språket vårt former tankene, noe Orwell var svært bevisst på da han fant opp «Newspeak» i denne boken. Det er et kraftig forenklet språk, som bare uttrykker det aller mest nødvendige. Godt egnet til propaganda. Han skriver i en appendix om prinsippene i dette nye språket at:

«The purpose of Newspeak was not only to provide a medium of expression for the world-view and mental habits proper to the devotees of Ingsoc, but to make all other modes of thought impossible.»

Det første eksempelet på dette språket er: «The Ministry of Truth – Minitru, in Newspeak -…». Klare forenklinger. Ellers er det innført en del begreper i vårt språk fra denne boken, her kan nevnes «Doublethink» og «Big Brother is watching you». Det er verdt å ta med «Thought Police» også, samt de tre slagordene til partiet:

WAR IS PEACE

FREEDOM IS SLAVERY

IGNORANCE IS STRENGHT

Jeg kommer tilbake med mer, blant annet anmeldelser av bøkene.