Dagens ord – Pandemi

"Høsten 1349 kom pesten til Norge. Pesten skulle komme til å danne et tidsskille, for den førte til at den langvarige veksten det siste tusenåret fikk en brå slutt." Kilde: UiO/Norgeshistorie.no. "Svartedauden var det første utbruddet av en pest-pandemi (epidemi med eksepsjonelt stor utbredelse) som rammet store deler av Vest-Europa og deler av Asia i perioden 1346–1722. I Norge herjet pesten mellom 1349 og 1654." Kilde: SNL/Svartedauden.

Bilde: Influensavirus – den vanligste årsak til pandemi

Pesten rammet ikke bare langt flere enn andre epidemier. Den rammet også storfolk like hardt som fattige, som vanligvis var mer mottakelige for syk­dom­mer fordi de ofte led av feil- og underernæring. Slik sett kan pesten kalles en mer «demokratisk» sykdom ved at den slo til mot folk uavhengig av stand.

norgeshistorie.no/svartedauden

Pesten er også navnet på en bok av Albert Camus, denne mannen fra Algerie som ble fransk forfatter og filosof. Det ble kronet med Nobelprisen i litteratur i 1957. Grunnen ble oppgitt å være:

for his important literary production, which with clear-sighted earnestness illuminates the problems of the human conscience in our times.

Kilde: Nobelprize.org

Et av de første tegnene i denne boken, er når det vi må si er den heltemodige doktoren: Bernard Rieux, opplever følgende:

Samme aften, da Bernard Rieux nede i korridoren søkte etter nøklene før han gikk opp til sin leilighet, så han en stor rotte med fuktig pels komme vaklende ut i fra mørket. Dyret stanset, syntes å gjenvinne likevekten, kom mot legen, stanset igjen, dreide seg rundt og falt om med et lite skrik mens blodet strømmet ut fra den halvåpne munnen. Legen så en stund på den og gikk opp til sin leilighet.

Side 9, utgave 1971

Rieux legger liten vekt på denne rotten i starten, men hører om og ser stadig flere rotter som velter ut av sine mange skjul og dør. De kreperer. Dette er det verste med pesten; den sprer seg via dyr til mennesker, og spesielt rottene har fått skylden. Camus sin fortelling er lagt til en fransk koloniby i Algeri: Oran- året er ikke så viktig, det er 194-. Det er en bok som kan leses på flere måter, og jeg kommer nok tilbake til den andre plasser. Her leses den kort som det den fremstår som – en fortelling om en liten by som blir plaget og herjet av en grusom sykdom som på det verste dreper over 1 000 mennesker i uken. Etter mange strabaser og kamp på livet for Rieux og andre som står på i byen, så kommer første lyspunkt:

Mot slutten av uken mottok den gamle astmatiker legen og Tarrou med alle tegn på stor opphisselse.

«Der har vi dem igjen, de kommer frem.»

«Hvem?»

«Rottene, selvfølgelig!»

Siden april var det ikke blitt funnet noen døde rotter.

«Begynner det på igjen?», sa Tarrau til Rieux.

Den gamle gned seg i hendene.

«Dere skulle se dem løpe! Det er en fornøyelse.»

Side 245 i utgave 1971

Gradvis forsvinner pesten. Kampen er over. Alle er slitne, byen har vært i streng karantene, folk har ikke sett sine kjære som var i andre byer eller land da pesten brøt ut. Nå gjenforenes de som har overlevd med koner, døtre, sønner, foreldre og andre familiemedlemmer og venner. Det unike har vært den viljen alle viste under krisen, viljen til å hjelpe og støtte:

[…] og for ganske enkelt å fortelle om det en lærer under en farsott, nemlig at det finnes mer hos menneskene å beundre enn å forakte.

Det er noe vi kan slå fast. Det ser vi også nå. Det som må passes på, er at vi ikke blir så opptatt av å hjelpe at vi overser individene. Folk flest gjør sine saker og ting av god vilje, noen ganger uvitenhet. Det skjer mye rart i Pesten. Til slutt går det bra.

Hva med Pandemi?

Pandemi benyttes om en sykdom som rammer svært mange mennesker og brer seg ut over et meget stort geografisk område, for eksempel flere verdensdeler. Pandemi er således en omfattende epidemi som omfatter store deler av verden. Begrepet er ikke entydig definert, men Verdens helseorganisasjon benytter det om en verdensomspennende spredning av en ny sykdom.

Kilde: Store medisinske leksikon/pandemi

Uttale pandemˈi

Etymologi av pan ‘altomfattende’ og gresk demos, ‘folk’

Den kanskje mest kjente pandemien er Svartedauden, men også sykdommer som tuberkulose, kopper og hiv er eller har vært årsak til pandemier. I dagens Norge er det særlig influensavirus man har i tankene når det er fokus på mulige fremtidige pandemier.

Kilde: FHI/hva er en pandemi?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *