Hva er et fritt menneske slik Rousseau definerer det?

En gjennomgang av noen av Rousseaus tanker om frihet og samfunn, og hvordan de kan ses på i dagens samfunn.

For at samfunnspakten skal være mer enn en tom formel, inneholder den altså, uten at det uttrykkelig er nevnt, den ene forpliktelsen som alene kan gi kraft til de andre, nemlig at enhver som nekter å adlyde allmennviljen, skal bli tvunget til det av helheten. (Rousseau 2001, s 20) I denne teksten vil jeg ta […]

Når og hvordan ble Norge en nasjon?

En gjennomgang av enkelte nyere syn på den historiske utviklingen

Hva skjedde i 1814? Åpenbart fikk Norge en grunnlov i 1814. Var det den som gjorde Norge til en nasjon? Det første vi kan se på, er at langt i fra alle var representert på Eidsvoll den gang. Fra nord rakk de ikke frem, og ellers var det embetsmenn, prester og storbønder som dominerte. Det […]