Når og hvordan ble Norge en nasjon?

En gjennomgang av enkelte nyere syn på den historiske utviklingen

Hva skjedde i 1814? Åpenbart fikk Norge en grunnlov i 1814. Var det den som gjorde Norge til en nasjon? Det første vi kan se på, er at langt i fra alle var representert på Eidsvoll den gang. Fra nord rakk de ikke frem, og ellers var det embetsmenn, prester og storbønder som dominerte. Det […]