Jane Austen – Kvinners rett!

Jane Austen ble født i 1775 og døde i en alder av 41 år i 1817, bosted Hampshire, England hele livet. Hun publiserte anonymt, fordi kvinner hadde bedre ting å gjøre enn å dikte opp romaner; ta seg av mannen, sy, vaske, barn og mye annet viktig. Virginia Woolf har skrevet glitrende rundt kvinners stilling i litteraturen i essayet: "A Room of One's Own", og det vil komme omtale av Virginia Woolf også. Essayet ble skrevet 112 år etter Jane Austen sin død.
Bokomtaler – kommer snart.
Om Jane Austen:

Jane Austen var ein engelsk forfattar av realistiske romanar midt i den romantiske perioden på tidleg attenhundretal. Dei seks hovudverka Stolthet og fordom, Fornuft og følelse, Mansfield Park, Emma, Overtalelse og Northanger Abbey blir rekna som viktige bøker i verdslitteraturen. Dei har nådd eit stort publikum gjennom omsetting til mange språk og i nyare tid også gjennom film og TV-seriar. Som mange andre publiserte ho romanane sine anonymt, og var difor ukjent i si eiga levetid.
Alle romanane handlar om unge kvinner (og menn) som møter store utfordringar med å handtere kjærleiksliv og samfunnskrav.

Kilde: SNL, Jane Austen

Hvorfor skrive om Jane Austen – er ikke det bare romantisk vås?

Noen vil nok tenke i de baner. Når jeg velger å bruke tid og spalteplass på denne damen, så er det først og fremst som representant for alle de skrivende kvinner som gjennom historien har vært nødt til å skrive anonymt. Mange hadde sterke meninger om samfunnet, moral, politikk og litteratur. De kom bare ikke til orde. Kvinners plass var i hjemmet, mellom kjøkkenbenk, stue og seng. Her vil Jane Austen være et forbilde for alle disse skrivende og tenkende kvinner, de anonyme i samtiden. Det er en god del romantikk i bøkene hennes, men sannelig blandet med ironi, klokskap og et våkent blikk på mennesker i samtiden. Det er mange grunner til at disse bøkene har fått en plass i verdenslitteraturen. Etter hvert skal jeg komme nærmere inn på hennes skrivestil og engasjement.

Hun kan også finnes på lister over tidenes beste, kvinnelige forfattere: Ranker.com er litt som Wikipedia, det er brukerne som stemmer. Det gir en indikasjon uansett, da de som stemmer antagelig er ganske belest og interessert i litteratur. Se listen her (link).

Jane Austen giftet seg aldri, og døde ganske ung – lenge før sin mor. Hun ble 41 år. Det antas at hun led av det som i dag heter «Addisons sykdom», som er en tuberkuløs infeksjon i binyrene. Det er langt ifra sikkert, men det var i alle tilfelle uhelbredelig i 1817. George IV likte romanene hennes da han fortsatt var prins, og ba spesielt om at hun måtte dedisere en roman til ham. Det ble Emma, som inneholdt: «…en lang og formell dedikasjon til Hans Kongelige Høyhet i bind 1 […] Dette vakre settet, innbundet i skarlagensrød marokeng og med prinsen av Wales`fjær preget i gull øverst på hver rygg, finnes nå i biblioteket på Windsor Castle» Kilde: Damms biografiserie, Jane Austen (1997). Da hun ble indirekte bedt om å skrive et bestillingsverk for prinsen, av pastor James Stanier Clarke, som skulle handle om en prest med utpreget litterær smak – så svarte hun nei. Med begrunnelsen:

Jeg tror jeg kan påberope meg å være, med all mulig forfengelighet, den mest ulærde og uinformerte kvinne som noen gang har dristet seg til å bli forfatterinne