Kjell Askildsen – glimt fra et langt forfatterskap

Jeg har aldri vært jo... joli... hva kalte du det? Jovial. Nei. Det klarer jeg ikke å bli. Jeg er egentlig redd for folk, jeg.

Sitatet er hentet fra Kjell Askildsen. Et liv av Alf van der Hagen, utgitt på Oktober forlag – hvor det aller meste av Askildsens forfatterskap ble utgitt. Han gikk over til det i 1985, etter å ha vært en anerkjent forfatter fra 1953. Det var et opprør mot de store forlagene, som antagelig passet Askildsen […]