Kjell Askildsen – glimt fra et langt forfatterskap

Jeg har aldri vært jo… joli… hva kalte du det?Jovial.Nei. Det klarer jeg ikke å bli. Jeg er egentlig redd for folk, jeg. Sitatet er hentet fra Kjell Askildsen. Et liv av Alf van der Hagen, utgitt på Oktober forlag – hvor det aller meste av Askildsens forfatterskap ble utgitt. Han gikk over til det […]