Hakk i plata: 33 revolusjoner – Canek Guevara

Advarsel: Jeg leser bøker for å finne meninger og innsikt i problemstillinger jeg er opptatt av. Dette er en skjønnlitterær bok, men grenser til en fagbok i form av en biografi. Slike bøker anbefaler jeg å lese, fordi de inneholder mye mer enn jeg gjengir her. Imidlertid gjengir jeg av og til mye av handlingen, men prøver å unngå å røpe alt som skjer. Det er fordi jeg ser dette som essays fra min side, hvor jeg bruker litteratur som en måte å reflektere på. Jeg er ikke en bokblogger/anmelder i vanlig forstand - selv om jeg innimellom gjør det også.

Alle sier det samme med forskjellige ord, akkurat som i køene og talene – prategalskap: Tolv millioner hakkete plater skravler i ett kjør. Hele landet er en hakkete plate, alt gjentar seg: Hver dag er en gjentagelse av den forrige, hver uke, hver måned, hvert år; og for hver gjentagelse blir lyden dårligere, helt til […]