Tor Ulven – kort om lesing av korttekster

"Individet gløder, arten er kald" og "Nattflyet deres blinker over meg, og jeg er trygg på at den balsamerte piloten holder forfedrenes kurs"

Å lese korte tekster, stort sett gir skriveprogrammer feilmelding på «korttekster» – noe som tyder på at det regnes som et ord utenfor det vanlige, normale ordforrådet. Likevel brukes ordet, for eksempel hos Gyldendal: Korttekster. Ein antologi (2000) og i den seneste boken jeg leser av Marit Grøtta: LITTeRæRe BaGaTeLLeR – introduksjon til litteraturens KORTTEKSTER. […]