Kant – hadde han et seksualliv?

Den som kan frigjøre menneskeheten fra seksualitetens plager skal tas imot som en helt (FREUD, brev til Ernest Jones)

Mye er verdt å undre seg over. Jeg skal være ganske kort denne gang, fordi det handler om en av de største filosofer verden har sett – Immanuel Kant. Kortheten kan uærbødig tilskrives de etter sigende ett hundre og femti centimetre som løftet hatten hans over bakken når han gikk sine daglige spaserturer i Köningsberg, […]