Vold som virkemiddel

Frantz Fanon versus Gandhi. Frigjøringskampen i Algerie var på mange vis helt forskjellig fra den i India. Det skyldtes delvis de personene som var involvert, hvor særlig Gandhi hadde enorm innflytelse i India. Fanon hadde også stor påvirkning på det som skjedde i Algerie, men var ikke like sentral i ledelsen. Det som ses spesielt på her, er forskjellen mellom å velge vold som virkemiddel til frigjøring og det å velge ikke-vold i samme hensikt. Skillet er kanskje ikke så skarpt som vi gjerne tror, men det er ingen tvil om at krigen i Algerie var brutal i forhold til det som skjedde i India. Det historiske er ikke tema her.

We have to approach the question carefully because violence cannot be allowed to speak for itself. It does not have its own meaning but it has a context and a history and has to be approached nonreductively. To be made thinkable, violence has to be historicized. (Gibson 2003, s79) Spesielt er det vold som virkemiddel […]